deca kostimi halloween

Šta je Fašing?

Maskiranje i kostimi, heroji i princeze, smešna i šašava odela odlikuju sezonu karnevala, koja je u Austriji poznata kao Fašing (Fasching). Osim u Austriji...