Srpska pravoslavna crkva u Austriji će ubuduće formirati samostalnu eparhiju. To je odlučio Sveti Arhijerejski Sabor Srpske Pravoslavne Crkve na svom poslednjem zasedanju u Beogradu. Dosadašnja eparhija Austrijsko-Švajcarska je podeljena.

Odluke Sabora

Episkopi Srpske pravoslavne crkve zasedali su od 14. do 18. maja 2024. u Beogradu, a odluke sabora su objavljene u ponedeljak od strane Patrijaršije u Beogradu. SPC u Austriji će ubuduće biti samostalna.

Eparhijom će privremeno upravljati episkop Irinej (Bulović) iz Novog Sada, kako je navedeno u saopštenju za štampu. Sedište eparhije je u Beču. Dosadašnji episkop Andrej (Ćilerdžić) ostaje episkop eparhije Švajcarske, koja uključuje i Italiju i Maltu. Sedište eparhije je u Cirihu.

Episkop Irinej Bulović

Episkop Irinej još od početka novembra 2023. privremeno upravlja Srpskom pravoslavnom crkvom u Austriji. Episkop Andrej je od tada privremeno oslobođen upravljanja crkvom u Austriji od strane Sinoda u Beogradu, ali je ostao zadužen za Švajcarsku, Italiju i Maltu. Razlozi za ovu promenu kadrova zvanično nisu saopšteni.

Najbrojnija Pravoslavna crkva u Austriji

Srpska pravoslavna crkva najbrojnija je pravoslavna crkva u Austriji. Njoj pripada otprilike 350.000 vernika. Oko 25 crkvenih parohija je raspoređeno širom zemlje.

U Švajcarskoj Srpska pravoslavna crkva broji oko 180.000 vernika, u Italiji oko 70.000. Na Malti postoje dve male zajednice.


Pročitaj više: