Za muške austrijske državljane regrutacija, a potom služenje vojnog roka obavezna je od 17. godine života.

Postoje tri vida ispunjavanja ove obaveze: Osnovna vojna obuka (služenje sa oružjem), civilna služba ili dobrovoljni angažmani u zemlji i inostranstvu kao zamena za civilnu službu.

Regrutacija

Između 17. i 18. rođendana na kućnu adresu stiže poziv iz vojnog odseka za obaveznu regrutaciju. To je prvi korak.

Odaziv na regrutaciju je obavezan i ukoliko se pozvani ogluši i ne odazove slede ozbiljne zakonske posledice.

Regrutacija obično traje dva dana, tokom kojih se utvrđuje da li je regrut sposoban za vojnu službu. Ova provera uključuje različite preglede, poput testiranja vida, sluha i krvi, testa fizičkog opterećenja i psihološkog testa. Povremeno se sprovode i testovi na droge.

Preporuka je da se postojeći medicinski nalazi (ukoliko postoje) koji potvrđuju npr. hroničnu bolest ili oštećenje, ponesu sa sobom i pokažu komisiji.

Nakon obavljene regrutacije objavljuje se rezultat koji može biti:

  • Sposoban – Dobija se potvrda o sposobnosti i samim ti obaveza da se odsluži vojni rok.
  • Privremeno nesposoban – Ukoliko se utvrdi da regrut iz nekog razloga trenutno nije sposoban izdaje se potvrda i naglašava da će nakon određenog vremenskog perioda ponovo biti pozvan da se proveri zdravstveno stanje.
  • Nesposoban – Ova potvrda pokazuje da regrut nije sposoban za služenje vojnog roka iz fizičkih ili mentalnih razloga i trajno se oslobađa služenja istog.

Odlaganje služenja vojnog roka u Austriji

Odlaganje služenja vojnog roka moguće je samo ako može dokazati da će regrut zbog vremena koje će provesti u vojsci pretrpeti značajnu štetu u obrazovanju (bez obzira da li se radi o studijama ili zanatu).

Dakle, ako se neko školuje i ostala mu je npr. još jedna godina do završetka škole, to je dovoljan razlog da se odsluženje vojnog roka odloži dok se ne završi škola.

Treba naglasiti da se služenje vojnog roka može odlagati najkasnije do 28. godine života.

Zahtev za odlaganje može se podneti već prilikom regrutacije ili najkasnije popuniti i poslati u narednih 6 meseci.

Obrazac zahteva za odlaganje nalazi se na zvaničnoj stranici vojske Austrije: www.bundesheer.at/formular.

Oslobađanje od služenja vojnog roka

Postoje određene situacije kada se regrut privremeno ili potpuno oslobađa služenja vojnog roka.

  • Privremeno oslobađanje – Zahtev za privremeno oslobađanje može se podneti i odobrava se ukoliko postoje određene porodične situacije (npr. slučaj neophodne potrebe za negom u porodici ili psihičko stanje regruta za koje se procenjuje da se u dogledno vreme može poboljšati).
  • Trajno oslobađanje – Sveštenici, diplomirani teolozi, bogoslovi i studenti teologije koji se pripremaju za duhovnu službu oslobođeni su vojne obaveze. Uslov je da pripadaju zakonski priznatoj crkvi ili verskoj zajednici u Austriji.

Služenje sa oružjem

Klasično služenje vojske sa oružjem traje šest meseci i u tom periodu nema prava na odmor ili odsustvo.

Regrut se poziva nakon svog 18. rođendana, a termin za stupanje na dužnost je jedan do šest meseci nakon dobijanja zvaničnog pismenog poziva o stupanju na dužnost.

Postoji mogućnost da se izrazi želju za mestom i datumom stupanja na odsluženje vojnog roka. Zahtev se mora podneti na vreme, najmanje šest meseci pre datuma stupanja na dužnost.

Plata vojnog obveznika

U toku služenja vojnog roka, vojnik ima mesečno primanje u iznosu od 362,53€ mesečno (stanje: januar 2024.). Osim toga ima i zdravstveno osiguranje i osiguranje od nesreća (Unfallversicherung), a takođe je oslobođen plaćanja recepta u apotekama.

Vojnici nemaju pravo na dečiji dodatak ili alimentaciju.

Postoje određeni dodaci i pomoć od strane države, a o tome se može više pročitati ovde.

Civilno služenje

Civilna služba je zamena za klasično služenje sa oružjem. Traje devet meseci i u tom period regrut ima pravo na dve nedelje odmora.

Na sledećoj stranici se mogu pronaći institucije koje su priznate od strane nadležnih organa, a u kojima se može odslužiti ova vrsta vojnog roka.

Civilna služba se obavlja u sledećim institucijama i situacijama: bolnice, hitna pomoć, socijalne ustanove, ustanove za osobe sa invaliditetom, ustanove za brigu o starim licima, zatvori, ustanove za brigu o zavisnicima od droge, ustanove za brigu o izbeglicama, pomoć u katastrofama i civilna zaštita, memorijali, zaštita životne sredine i rad sa mladima.

Izbor civilne službe kao vida služenja vojnog roka

Odluka da se na ovaj način odsluži vojni rok trebalo bi da se organima saopšti prilikom regrutacije.

Ukoliko regrut još uvek nije siguran, pa npr. izabere služenje sa oružjem, na raspolaganje mu se daje još šest meseci vremena da tu odluku promeni. Nakon tog perioda više se ne može menjati izbor.

Izjava o izboru civilne službe (popunjeni formular) može se poslati preporučeno na Odeljenje za dopune u nadležnoj vojnoj upravi (Ergänzungsabteilung des zuständigen Militärkommandos), a formular se može preuzeti ovde.

Izbor mesta gde će se civilna služba odslužiti

Ukoliko se regrut na vreme prijavi nekoj od gore navedenih institucija u kojima se može služiti ovaj vid vojske velike su šanse da se dobije odobrenje, tako da se vojni rok praktično odsluži na željenom mestu.

Otprilike šest nedelja nakon podnošenja izjave o izboru civilne službe dobija se rešenje u kome piše gde, kada i kojim poslom će se regrut baviti u toku služenja vojnog roka.

Plata u civilnoj službi

Osnovna naknada iznosi € 536,10 mesečno (stanje: januar 2024.). Kao i kod klasičnog služenja, regrut ima zdravstveno osiguranje i osiguranje od nesreća (Unfallversicherung), a takođe je oslobođen plaćanja recepta u apotekama.

Dobrovoljni rad – zamena za civilnu službu

Dobrovoljni angažman u zemlji ili inostranstvu, koji traje najmanje 10 meseci, može se priznati kao zamena za civilno služenje vojnog roka.

Ovaj vid služenja vojnog roka može se izabrati isključivo ako se regrut odluči za civilnu službu, a obavlja se u institucijama koje su nadležni organi priznali. Spisak priznatih institucija može se pronaći ovde.

Postoje nekoliko vrsta zamenske službe:

  • Služba sećanja u inostranstvu – podrazumeva dovrovoljni rad u ustanovama koje se sećaju žrtava nacionalsocijalizma.
  • Služba za mir i socijalni rad – rad u ustanovama koje služe obezbeđivanju ili postizanju mira u konfliktnim područjima ili služe ekonomskom ili socijalnom razvoju neke zemlje.
  • Služba razvojne pomoći – rad kod priznatih organizacija u trajanju od najmanje dve godine.
  • Dobrovoljna socijalna godina u Austriji – podrazumeva rad u socijalnom sektoru.
  • Dobrovoljna godina zaštite životne sredine u Austriji – rad u neprofitnim organizacijama u oblasti zaštite životne sredine.

Plata u službi za dobrovoljni rad

Regruti koji obavljaju službu sećanja, mira ili socijalnu službu mogu dobijati dečiji dodatak. Što se tiče novčanog primanja, osiguranja, putnih troškova, ishrane i smeštaja, oni nisu jednoobrazno regulisani i razlikuju se od organizacije do organizacije.


Na našim stranicama možete pronaći najvažnije državne institucije u Beču, kao i ambasade i konzularna odeljenja svih exYu država.