Groblje u Beču

Bečko centralno groblje

da je bečko centralno groblje drugo po veličini u Evropi. Tamo je sahranjeno oko 3 miliona ljudi, mnogo više nego što ima živih stanovnika...

Strano poreklo

Strano poreklo

da 2020. godine polovina stanovnika Beča ili oko milion ljudi ima inostrano poreklo.

Strassenbahnlinie-42

Najkraća tramvajska linija

da je najkraća tramvajska linija u Beču Linija 42, koja je dugačka svega 3,4 kilometara, a vožnja u jednom pravcu traje 14 minuta.

Altes Landgut U1

Najdublja metro stanica

da je najdublja metro stanica u Beču (2020. god.) Altes Landgut, koja se nalazi na 30 metara ispod nivoa ulice.

DC Tower Wien

Najviši objekat

da je najviši objekat u Beču (2020. god.) DC Tower, koji se nalazi u 22. bečkom okrugu, a visok je 250 metara.

Höhenstraße Wien

Najduža ulica

da je Höhenstraße, ukupne dužine 14,8 kilometara, najduža ulica u Beču.

Tethysgasse, Wien

Najkraća ulica

da je Tethysgasse u 2. bečkom okrugu, ukupne dužine 11 metara, najkraća ulica u Beču.