Poslednjih godina, a posebno u vreme krize sa korona virusom, medicinske sestre su postale veoma tražene u Beču, ali i u celoj Austriji.

Kada se govori o medicinskim sestrama, misli se i na pomoćno osoblje za negu pacijenata.

Medicinsko osoblje u Austriji

U Austriji postoje 3 obrazovna profila za medicinsko osoblje za negu pacijenata:

  • Pomoćna nega (Pflegeassistenz) – školovanje traje 1 godinu.
  • Stručna nega (Pflegefachasistenz) – 2 godine obrazovanja.
  • Diplomirane medicinske sestre i tehničari (gehobener Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege) – trogodišnje školovanje na višoj školi.

Sva tri navedena profila spadaju u deficitarnu radnu snagu za 2021. godinu. Listu deficitarnih zanimanja možete pogledati ovde.

Za obavljanje navedenih delatnosti potrebno je obrazovanje stečeno u Austriji ili, ukoliko je stečeno u inostranstvu mora biti priznato u Austriji.

Kako do radnog mesta medicinske sestre u Beču?

  1. Prvo što je potrebno jeste saznati da li je vaše zanimanje na listi deficitarnih zanimanja u Austriji.

Kao što smo već pisali, sva tri obrazovna profila su na listi traženih za 2021. godinu i spadaju u ključnu radnu snagu.

2. Sledeći korak bio bi kontakt sa ustanovom ili ordinacijom koja ima potrebu za radnikom vašeg profila.

Najbolje je da postoji preporuka. Puno naših ljudi radi u Beču u medicinskoj branži, pa je svakako dobro da vas oni preporuče svojim poslodavcima.

Ukoliko nikog ne poznajete možete pokušati preko neke stranice za oglašavanje, kao što je npr. stepstone.at

3. Kada ste pronašli poslodavca sledi nostrifikacija diplome.

4. Na kraju ide podnošenje zahteva za radnu dozvolu, u ovom slučaju bi to bila Rot-Weiß-Rot kartica.

Nostrifikacija diplome

Obradu zahteva za nostrifikaciju i izdavanje odluke o nostrifikaciji za pomoćnu i stručnu negu obavlja služba pokrajinske vlade.

U Beču je za to zadužen Magistrat MA40, a na sledećem linku možete dobiti sve potrebne informacije.

Nostrifikacija diplome medicinske sestre košta oko 150€ i podrazumeva teorijski i praktični deo nastave koji se putem ispita mora nadoknaditi.

Ispiti se polažu isključivo na nemačkom jeziku i zato je jako važno dobro poznavanje jezika. Za kurs nemačkog u Beču preporučujemo sledeću stranicu.

Da li mogu raditi za vreme nostrifikacije?

U principu nije moguće raditi dok se proces priznavanja diplome ne dovede do kraja.

Ipak, kada krenete sa školom (pohađanje kurseva i polaganje ispita) možete zatražiti školsku odnosno studentsku vizu.

Na osnovu takve vize imate pravo da radite do 20 sati sedmično ukoliko pronađete konkretno radno mesto.

Informišite se ovde za školsku odnosno ovde za studentsku vizu.

Crveno-Belo-Crvena kartica (Rot-Weiss-Rot Karte)

Diploma je nostrifikovana tek pošto su uspešno položeni svi propisani ispiti i obavljena praksa.

Nakon toga sledi registracija u Komori zdravstvenih radnika i sa priznatom diplomom možete konkurisati za radna mesta u Austriji.

Od potencijalnog poslodavca dobija se potvrda o garanciji radnog mesta i sa njom i ostalim potrebnim dokumentima podnosite zahtev za izdavanje RWR karte.

O potrebnoj dokumentaciji za dobijanje navedene kartice pisali smo već ovde.

Koliko zarađuju medicinske sestre u Beču?

U Austriji se primanja za medicinsko osoblje za negu pacijenata kreću od 30.000 do 45.000 evra bruto na godišnjem nivou.

Neki prosek je oko 36.000€ bruto, što bi u neto iznosu bilo oko 1850€ koje poslodavac uplati na račun.

Teško je govoriti o konkretnim ciframa, plata se sa godinama povećava, a zavisi i od toga da li se rade noćne smene i vikendi.

Takođe ne zarađuju isto medicinske sestre sa 3 godine stručnog obrazovanja i “pomoćna nega” koji su se školovali jednu godinu.


U Austriji je poslednjih godina jako povećana potražnja za negovateljicama starijih lica, a više o tome kako da se zaposlite pisali smo već.